Obsah

Žádáme občany, kteří ještě nemají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu a psa, aby tak učinili co nejdříve. Poplatek je možno uhradit na účet 105 246 41/0100, VS číslo domu nebo přímo v kanceláři obecního úřadu.

Obecní úřad Syrovice oznamuje, že jsou připraveny k vyzvednutí „Smlouvy o nájmu hrobového místa.“ Vyzvednout si je můžete v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 08.00-17.00 hod. na obecním úřadě v Syrovicích.

MOHLIS Brno příjme zaměstnance na pozici „pracovník ostrahy“ na pracoviště
v Židlochovicích. Nabízí zajímavé platové ohodnocení i osobní benefity –stravenky, doprava, bonusy. Pro bližší informace volejte na telefonní čísla 605 298 561 nebo 548 523 821.

Stránka

20.5.2020


Upozorňujeme občany, že v pondělí 25.května 2020 bude Obecní úřad Sobotovice od 12.00-17.00 hod. uzavřen.

 

E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 27. května 2020 v době od 8.00-12.00 hod.

Vypnuta bude oblast :

Sobotovice - ulice od hřiště k sokolovně od č.p. 185 a kabin u hřiště po křižovatku na Rajhrad,- ulice u Syrůvky č.p. 167 a 204 po č.p. 31 a křižovatku u památníku, - ulice od Rajhradu po památník a č.p. 26, mimo č.p. 177, - ulice od hospůdky k Vodojemu celá, - ulice u hospůdky odkřižovatky na Rajhrad po č.p. 143 a sklep č.e. 21

 

Ve čtvrtek 28.5. 2020 v 18.00 hodin se bude konat zasedání zastupitelstva obce v budově Obecního úřadu Sobotovice.

Hlavní program jednání

 1. Zahájení
 2. Účetní závěrka za rok 2019
 3. Závěrečný účet obce Sobotovice za rok 2019
 4. Přeúčtování Výsledků hospodaření
 5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5,6 a 7
 6. Výběrové řízení na svozovou firmu komunálního odpadu
 7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na spolufinancování výstavby pavilonu přírodních věd a rekonstrukci školní jídelny uzavřená s městem Židlochovice.
 8. Žádost o pokračování podpory linky bezpečí
 9. Oprava křížku na pozemku obce směrem na Syrovice
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s.
 11. Obecně závazná vyhláška obce Sobotovice č. 1/2020, kterou se stanoví společný školsky obvod Základní školy Židlochovice, příspěvkové organizace, Tyršova 611, Židlochovice
 12. Změnová obecně závazná vyhláška obce Sobotovice č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 13. Organizační záležitosti
 14. Usnesení a závěr

 

 


20. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka