Navigace

Obsah

Stránka

Hlášení MR 4.1.2019


V neděli  6.ledna navštíví Vaše domácnosti Tři králové . Oblastní charita Rajhrad děkuje všem , kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení , zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad .Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.


4. 1. 2019 Zobrazit méně

Stránka