Obsah

Žádáme občany, kteří ještě nemají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu a psa, aby tak učinili co nejdříve. Poplatek je možno uhradit na účet 105 246 41/0100, VS číslo domu nebo přímo v kanceláři obecního úřadu.

Obecní úřad Syrovice oznamuje, že jsou připraveny k vyzvednutí „Smlouvy o nájmu hrobového místa.“ Vyzvednout si je můžete v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 08.00-17.00 hod. na obecním úřadě v Syrovicích.

MOHLIS Brno příjme zaměstnance na pozici „pracovník ostrahy“ na pracoviště
v Židlochovicích. Nabízí zajímavé platové ohodnocení i osobní benefity –stravenky, doprava, bonusy. Pro bližší informace volejte na telefonní čísla 605 298 561 nebo 548 523 821.

Stránka

07.05.2020


Základní škola a mateřská škola Syrovice  vyhlašuje:

 

Zápis do MŠ Syrovice a odloučeného pracoviště MŠ Sobotovice na š.r. 2020/2021

Zápis probíhá do 16. května 2020 těmito způsoby:

- do datové schránky školy

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

- poštou na adresu školy

- osobní podání – podklady k zápisu můžete přinést do MŠ Syrovice, kancelář školy u třídy

  Mravenečků, v daném období v pondělí a ve středu od 10.00 hod. do 12.00 hod.

K zápisu je nutné doložit:

- Žádost o přijetí do mateřské školy

- Zápisní list do MŠ

- Kopii rodného listu dítěte

- Čestné prohlášení o řádném očkování

- Kopii očkovacího průkazu

- Doporučení školského poradenského zařízení ( v případě dítěte se speciálními vzdělávacími

  potřebami.

 

Bližší informace získáte na oficiálních stránkách obce Sobotovice.


7. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka