Sobotovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Informace z obecního úřadu

dle paragrafů 64 - 65 zákona číslo 256/2013 Sb.
Vyvěšeno: 2. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Výzva pro veřejnost - seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2020
Vyvěšeno: 19. 3. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 7. 4. 2016 Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Úřední deska

o výměře 211 m2 - druh pozemku ostatní plocha,který vznikne rozdělením pozemku p.č. 284/1
Vyvěšeno: 7. 4. 2021 Datum sejmutí: 23. 4. 2021
Vyvěšeno: 28. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyhláška min.zemědělství o zalesňování
Vyvěšeno: 7. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Vyhlášky a nařízení

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sobotovice s účinností od 1.1.2021
Vyvěšeno: 11. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška 3/2020 - společný školský obvod ZŠ Židlochovice
Vyvěšeno: 3. 7. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Sobotovice č 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12.12.2019.
Vyvěšeno: 29. 5. 2020
OZV platná od 1/2020
Vyvěšeno: 13. 12. 2019

Dokumenty zastupitelstva obce

Vyvěšeno: 5. 11. 2020 Datum sejmutí: 6. 11. 2023
Vyvěšeno: 3. 11. 2020 Datum sejmutí: 19. 11. 2022
Vyvěšeno: 30. 4. 2020 Datum sejmutí: 1. 5. 2023
Vyvěšeno: 28. 10. 2019 Datum sejmutí: 1. 11. 2022
Vyvěšeno: 29. 8. 2019 Datum sejmutí: 1. 9. 2022
Vyvěšeno: 24. 7. 2018 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 27. 3. 2018 Datum sejmutí: 30. 4. 2021

Rozpočty obce

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

v souladu s par. 18 zákona 106/1999 Sb.
Vyvěšeno: 1. 2. 2021 Datum sejmutí: 1. 2. 2024
v souladu s par. 18 zákona 106/1999 Sb.
Vyvěšeno: 13. 2. 2020 Datum sejmutí: 13. 2. 2023
Výroční zpráva
Vyvěšeno: 3. 5. 2019 Datum sejmutí: 3. 5. 2022