Obec Sobotovice
Sobotovice
Obec Sobotovice
Sobotovice

Pálení klestí

Pálení klestí
 
K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.
 
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a).
Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst.2 zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
 
Pálení se ohlašuje zde: https://paleni.izscr.cz
 
Při pálení na otevřených prostranstvích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů:
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
§ 16 Povinnosti osob:
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
§ 22 (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energiíZe zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování odpadů je možné pouze za splnění kritérií daných zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené výrobcem.
Odpady lze pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů za účelem výroby energie je povoleno (spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé alternativní palivo vyrobené z odpadů)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady (prioritně k využití). Proto i odpady u údržby areálu podniků (klestí, tráva...) musí předávat osobě oprávněné.
 
Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese;

Obec

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, středa 12. 6. 2024
slabý déšť 15 °C 12 °C
čtvrtek 13. 6. déšť 16/11 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 17/12 °C
sobota 15. 6. zataženo 21/11 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Partneři